PRZEJDŹ NA STRONĘ AKTUALNEJ EDYCJI
MOBILE TRENDS CONFERENCE!

Prelegenci

Bartosz Bilicki
Blockchain Polska / Trifinity.io

Bartosz Bilicki - CEO w Trifinity.io (programiści blockchain), dyrektor technologiczny Pacific (procesor płatniczy oparty o kryptowaluty), prezes zarządu stowarzyszenia Blockchain Polska w ramach którego buduje ogólnopolską sieć otwartych meetupów Blockchain Business i Blockchain Girls. Członek Grupy Roboczej ds. Technologii Blockchain i DLT przy Ministerstwie Cyfryzacji

Grzegorz Borowiecki
WUNDERTEAM

Nadsztygar marketingu! Fedruje insighty konsumenckie od 2001 roku. Od marca 2017 prowadzi górniczą agencję kreatywną WUNDERTEAM, która jest prawdopodobnie najbardziej kreatywną agencją „pod ziemią”. Firmę tworzy w oparciu o górniczy etos, bo jak twierdzi na grubie (kopalni) człowiek uczył się porządku, dokładności i pracy zespołowej. Górniczy manifest znajdziesz na stronie http://wunderteam.com

Bartłomiej Dajer
Credit Agricole Bank Polska

New Business Development Director, Credit Agricole Bank Polska S.A. Z mediami elektronicznymi związany od 1999 r. W latach 2002-2006 był jednym z 5 menedżerów odpowiedzialnych za e-commerce trzeciego największego na świecie koncernu chemicznego - SigmaKalon. Przez 5 lat odpowiedzialny za e-commerce w Credit Agricole Bank Polska S.A. Jako Kierownik Zespołu Rozwoju Bankowości Mobilnej i Internetowej koordynował uruchomienie aplikacji mobilnej banku. Obecnie jako New Business Development Director jest odpowiedzialny m.in. za rozwój Laboratorium Innowacji (Innovation LAB). Po godzinach kucharz - amator, instruktor żeglarstwa oraz fan Vespy.

Igor Farafonow
Uxeria

Założyciel i CEO agencji projektowo-badawczej Uxeria.com, członek społeczności eksperckiej Google Experts Community w zakresie UX/Product Design, mentor programów akceleracyjnych, m.in. HugeThing. Projektant doświadczeń, badacz, organizator prac projektowych. Sprawca wielu sukcesów i porażek.

Włodzimierz Gruszczyński
Jasnopis Sp. z o.o.

Profesor, językoznawca, polonista zajmuje się leksykografią i formalnym opisem języka polskiego, kulturą języka oraz historią polszczyzny, współpracuje z informatykami zajmującymi się automatycznym przetwarzaniem języka polskiego. Kierował kilkoma projektami naukowymi, w tym projektem, w ramach którego powstała aplikacja Jasnopis, Kierownik Pracowni Historii Języka XVII i XVIII w. w Instytucie Języka Polskiego PAN, partner i doradca zarządu spółki Jasnopis.pl.

Paweł Haltof
Efigence

Paweł Haltof, członek zarządu oraz dyrektor innowacji Efigence. Doświadczony projektant interfejsów UIUX i architektury informacyjnej dla bankowości detalicznej, korporacyjnej i mobilnej. Interdyscyplinarny lider zespołów projektowych, badacz User Experience i strateg innowacji Fintech. Z wykształcenia inżynier, psycholog i ekonomista, wykładowca studiów UXD i juror wielu konkursów dotyczących rozwiązań UX w spółkach kapitałowych i reklamie. Projektował i badał User Experience dla wielu międzynarodowych firm i najbardziej innowacyjnych banków, m.in. dla: mBank, ING, Alior Bank i Alior Sync, Idea Bank, Fiserv, ETX Capital oraz wielu firm także niefinansowych.

Halina Karpińska
Bank Millennium

Z Bankiem Millennium związana od 2002 roku, początkowo jako Specjalista w Departamencie Marketingu Prestige, a od 2003 Specjalista w Departamencie Bankowości Internetowej. W kolejnych latach, w ramach Departamentu Bankowości Elektronicznej, pełniła funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Stroną Internetową (2006-2010 r.). Od 2010 roku była także odpowiedzialna za stworzenie, rozwój i standardy w obszarze UX i UI. Od roku 2015 pełniła rolę Kierownika Zespołu Sprzedaży, UX i UI w kanałach elektronicznych. W maju 2018 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej. W latach 2000-2002 związana z Jeronimo Martins, jako Koordynator Okręgu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiesław Kotecki
Deloitte Digital

Lider zespołu Experience Design w Deloitte Digital. Podczas swojej 13 letniej kariery wspiera klientów w obszarze projektowania doświadczeń użytkowników. W pracy skupia się na budowaniu przewag konkurencyjnych w oparciu o perspektywę klienta i jej wykorzystania w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Realizował projekty w 30 krajach (Polsce, USA, Szwajcarii, Szwecji, Niemczech, Wlk. Brytanii, Hiszpanii, Meksyku, Belgii, Francji, Rosji, Słowenii czy Czarnogórze. Specjalizuje się w branży finansowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej oraz zdrowia. Pomysłodawca i współzałożyciel największej w Europie konferencji dotyczącej user experience – UX Poland. Wykladowca najbardziej prestiżowych konferencji branżowych (m.in. w Polsce, Argentynie, Turcji, UK, Czechach).

Piotr Kowalski
Google

Pracuje w Google Polska od 2007 roku. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie stron mobilnych (specjalizacja: mobile UX i Progressive Web Apps) oraz analityką internetową. W branży internetowej pracuje od 20 lat. Osobiste pasje: analityka internetowa, bezpieczeństwo w Sieci oraz retro-computing (dumny posiadacz 5 sztuk Commodore 64).

Łukasz Kuc
PKO Bank Polski

Dyrektor Biura Kanałów Cyfrowych, PKO Bank Polski. Od lipca 2018 r. w PKO Banku Polskim odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie wszystkich kanałów cyfrowych w tym - aplikację bankowości mobilnej IKO, serwis bankowości internetowej iPKO, serwis informacyjny www.pkobp.pl (i serwisy całej grupy kapitałowej Banku) oraz projektowanie cyfrowego doświadczenia klienta (UX design). Poprzednio przez 4 lata był odpowiedzialny w PKO Banku Polskim za rozwój i utrzymanie aplikacji bankowości mobilnej IKO (która w tym czasie została uznana za najlepszą na świecie wg. ocen użytkowników wyrażonych w sklepach z aplikacjami mobilnymi) oraz analizy zachowań klientów banku w kanałach elektronicznych. Pracę w PKO Banku Polskim rozpoczął w 2010 r. w Biurze Innowacji. Od 1999 r. związany z branżą finansową, dla której przeprowadził wiele udanych projektów.

Artur Kurasiński
kurasinski.com

Ex-startupowiec, tech-realista, seryjny pomysłodawca, przedsiębiorca, mówca publiczny, twórca gier i komiksów. Analizuje i komentuje technologię przez przymat ekonomii, socjologii i geopolityki. Współtwórca wielu polskich startupów. Mentor w licznych konkursach oraz autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o technologii: kurasinski.com. Prelegent i uczestnik najważniejszych konferencji branżowych w Polsce. Współtwórca najstarszego w Polsce cyklu spotkań dla startupów (Aula Polska) oraz nagród Aulery. Prywatnie ojciec dwóch córek, miłośnik halowej piłki nożnej, komiksów i filmów S-F oraz role-playing games.

Miłosz Kurzawski
Blue Media S.A. / Autopay

Z Blue Media związany od 2013 roku, początkowo jako Product Manager, gdzie odpowiadał za współtworzenie nowych produktów i strategii ich sprzedaży. W kolejnych latach jako Business Development Manager był odpowiedzialny za rozwój biznesu, produktów oraz usług dla sektora finansowego oraz masowych wystawców faktur. Obecnie jako szef projektu Autopay odpowiada za jego rozwój a także współpracę z nowymi partnerami skupiając się na innowacjach finansowych.

Maciej Ogrodniczuk
Jasnopis Sp. z o.o.

Doktor, informatyk i językoznawca, kierownik Zespołu Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, Partner i Doradca Zarządu spółki Jasnopis.pl. Uczestnik licznych projektów z dziedziny przetwarzania języka naturalnego, zarządzania dokumentami i wiedzą.

Konrad Olejarczyk
Mobee Dick

Strateg i manager w firmie projektowo-badawczej Mobee Dick specjalizującej się w budowaniu produktów i usług cyfrowych. Na co dzień umiejętnie definiuje i łączy cele biznesowe z potrzebami użytkowników, a następnie przekłada je na zadania interdyscyplinarnych zespołów projektowych. Z branżą bankową związany od ponad 7 lat, odpowiadał m.in. za doświadczenia klientów z cyfrowymi produktami banku Credit Agricole. Lider merytoryczny raportu “State of digital trends: bankowość”, który ukaże się jesienią 2019 roku.

Leszek Piekut
mBank

Head of Mobile Banking, mBank S.A. Absolwent Wydz. Zarządzania UŁ oraz programu The Chartered Institute of Marketing. W bankowości obecny od 15 lat. Od 2011 odpowiedzialny za rozwój bankowości mobilnej w mBanku. Wcześniej również jako Project Manager w projektach Nowego mBanku oraz Orange Finanse. Odpowiedzialny za start i działania marketingowe mBanku na rynkach czeskim i słowackim.

Karol Sadaj
Revolut

Country Manager, Revolut. Dołączył do Revolut w lutym 2018 roku i objął stanowisko country managera w Polsce. W ramach nowych obowiązków odpowiada za rozwój biznesu i tworzenie polskich struktur firmy. Jest doświadczonym marketerem o unikalnym profilu - łączy ekspertyzę zdobytą podczas pracy na rzecz światowych korporacji dóbr konsumenckich (PepsiCo, Philip Morris) z umiejętnością wprowadzania na rynek innowacji przez potentatów w obszarze technologii (Uber, Google). Jako szef marketingu Uber w Polsce odpowiadał za szybki wzrost firmy, całość działań marketingowych i współpracę z partnerami biznesowymi, m.in. wypracowanie na polskim rynku współpracy firmy Uber z wydawcą kart VISA. Aktywnie angażuje się w mentoring i doradztwo na rzecz startupów. Jego pasją są innowacje technologiczne i nurkowanie.

Piotr Sałata
SYMETRIA UX

Związany z branżą internetową od 2008 roku. Poza współtworzeniem działu R&D Symetrii zajmuje się projektowaniem serwisów WWW, aplikacji SaaS oraz mobilnych. Specjalizuje się w projektowaniu złożonych interfejsów oraz procesów za nimi stojących. Koordynator i moderator badań aplikacji o dużym stopniu skomplikowania. Łączy wykształcenie i wiedzę techniczną z obszarem User Experience. Trener międzynarodowego certyfikatu UX-PM oraz wykładowca akademicki.

Paulina Skrzypińska
BNP Paribas Polska

Koordynator Laboratorium Innowacji Banku BNP Paribas Polska SA. W 2008 rozpoczęła współpracę z inkubatorami, parkami naukowo-technologicznymi (InQbator, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Technopark Gliwice, Wrocławski Park Technologiczny etc.) i dalej z funduszami inwestycyjnymi (InQbator Seed, SpeedUp BRIdge Alfa etc.), gdzie m.in. wspierała ambitnych naukowców w komercjalizacji wyników ich prac naukowych. Pracowała przy regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach dedykowanych pomysłodawcom i młodym przedsiębiorcom (m.in. Erasmus for the Young Entrepreneurs). Przez lata współorganizatorka poznańskiej społeczności startupowej (Hive61, Poznań Startup Weekend, Poznań Offline Party, etc.). Wcześniej także aktywna dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka jednej z pierwszych w kraju audycji o startupach. Absolwentka 4 kierunków studiów. Kierowany przez nią zespół Laboratorium Innowacji wsparł do tej pory ponad 15-ście wdrożeń startupów do organizacji.

Andrzej Szewczyk
Efigence

Andrzej Szewczyk, wiceprezes oraz dyrektor zarządzający Efigence łączy wiedzę technologiczną z doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, tworząc innowacyjne rozwiązania dla banków i innych podmiotów działających na rynku finansowym. W branży internetowej obecny od 1999 roku. Pracował dla największych firm telekomunikacyjnych i medialnych, wdrażając nowatorskie projekty wykorzystujące sieci szerokopasmowe. Od blisko dekady koncentruje się przede wszystkim na innowacyjnych rozwiązaniach dla branży finansowej, nagradzanych w światowych konkursach, np. Best of Show Finovate, EFMA Awards, BAI Global Innovation Awards, Celent Research Awards. Autor licznych publikacji i wystąpień poświęconych zastosowaniom sieci. Absolwent Politechniki Śląskiej i WSP im. L.Koźmińskiego.

Michał Szklarski
e-point

Architekt aplikacji, ewangelizator PWA i konsultant ds. rozwiązań cyfrowych. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze cyberbezpieczeństwa, następnie przeszedł przez fazę startupową, by wreszcie trafić do e-point, gdzie realizuje się jako projektant rozwiązań e-commerce. Od zawsze zafascynowany nowościami w zakresie www i mobile oraz najnowszymi technologiami, takimi jak PWA, AMP, Google Pay API, połączonymi z doskonałym User Experience.

Krystian Wesołowski
Blue Media

Z firmą Blue Media związany jest od ponad 10 lat. Obecnie odpowiada ze rozwój usług płatniczych dla eCommerce – Płatności Online BM. Krystian wie wszystko na temat płatności w Polsce i na świecie, a w szczególności: - płatności przez Internet – technologii i rynku - trendów na rynku eCommerce, - płatności mobilnych.

Marcin Augustyniak
Selectivv

Marcin Augustyniak jest odpowiedzialny za rozwój produktów w badaniach i analizach, a także rozwój sprzedaży. Ukończył socjologię. Z branżą badawczą i marketingową związany jest od 2000 roku i ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi. Przed dołączeniem do Selectivv pracował w MANDS Badania Rynku i Opini, gdzie był odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie badań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży detalicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z analizami wykorzystującymi różne źródła informacji i dane behawioralne.

Kamil Bolek
LifeTube i TalentMedia

Kamil Bolek - dyrektor marketingu w LifeTube - największej w Polsce sieci partnerskiej YouTube i w TalentMedia - agencji influencer marketingu. Po kilkudziesięciu konferencjach, na których występował i kilkuset godzinach szkoleń, które poprowadził, Kamil doszedł do wniosku, że pisanie własnego bio (i do tego w trzeciej osobie!) jest nieco dziwne i chyba czas z tym coś zrobić. Całe swoje doświadczenie postanowił więc skrócić do: "Dzielę się wiedzą o YouTube, youtuberach i influencer marketingu. Chętnie podzielę się również z Tobą :)".

Rafał Cymerys
Upside

Rafał Cymerys jest założycielem i CTO w Upside - jednej z wiodących agencji technologicznych specjalizującej się w tworzeniu i wdrożeniach asystentów głosowych do biznesu. Na co dzień pomaga brandom i klientom zrozumieć potencjał technologii głosowych i ich wykorzystanie.

Piotr Dziadowicz
EDISONDA

Projektant UX w studio badawczo-projektowym EDISONDA. Pasjonat technologii, z wykształcenia inżynier elektronik, który bardziej niż projektowanie układów scalonych polubił projektowanie interakcji. Aktualnie dba o User Experience systemów ING Banku Śląskiego i chętnie dzieli się wiedzą podczas branżowych wydarzeń.

Piotr Friedberg
VMLY&R Poland

Związany z komunikacją i branżą digital od 2004 roku. W 2009 roku współzałożył agencję Pride&Glory, która została przejęta przez holding WPP i obecnie działa pod szyldem VMLY&R Poland. Na co dzień zarządza działam technologii 350 osobowej agencji. Odpowiedzialny za stworzenie w Polsce regionalnego Technology&Experience Center of Excellence dla całej sieci VMLY&R. Zarządza transferem know how z centrali w USA do Polski. Realizował globalne projekty m.in. dla Colgate, Lavazzy, Ferrero, Pepsico, Bridgestone. Miał przyjemność występować na Internet Beta, na konferencjach organizowanych przez IAB, Blue Business Media, a także na niezliczonych międzynarodowych wydarzeniach sieci WPP. Przez kilka lat wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Adam Gołub
VIdeoMill Sp. z o.o.

Założyciel i CEO VideoMill, prawdopodobnie najlepszego personalizującego domu produkcyjnego, w którym Nakręcamy Video Marketing dla PZU, Allegro, Idea Bank, Skoda, Sephora, Bosch, Canon, Orange.

Witold Janiszewski
Symetria

Związany z UX i e-commerce od 11 lat. W swojej pracy zajmuje się zarówno badaniami UX, jak i projektowaniem serwisów internetowych. Realizuje projekty m.in. dla Credit Agricole, BLIK, Santander Bank Polska, PWN.

Piotr Kardasz
TMS Brokers

Piotr Kardasz – Digital Manager odpowiedzialny za rozwój aplikacji TMS Brokers. Pasjonat nowych technologii i tradingu. Dzięki marketingowemu doświadczeniu, od podszewki zna potrzeby odbiorców produktów finansowych. Właśnie dlatego stawia na nieustający rozwój narzędzi, które wspierają inwestorów w procesie podejmowania decyzji. Kiedy akurat nie angażuje użytkowników aplikacji, najchętniej nurkuje lub lata paralotnią.

Jadwiga Kijak
Mobee Dick

Senior Researcher w firmie projektowo-badawczej Mobee Dick, specjalizującej się w budowaniu produktów i usług cyfrowych. Z wykształcenia socjolog, od ponad 6 lat związana z badaniami oraz projektowaniem usług. Uwielbia odkrywać często nieuświadomione potrzeby i przekładać zdobytą wiedzę na rekomendacje projektowe. Realizowała projekty dla klientów takich jak m.in. Credit Agricole, STS, Warta, PLL LOT, Frisco, PerfectGym, Enfys, Miasto Ogrodów, Medialab, Pałac Inspiracji czy Agora.

Bartłomiej Kozieł
Efigence

Bartłomiej Kozieł, członek zarządu i UX Director w Efigence. Pracuje w branży UX od kilkunastu lat. Przez 7 lat był wykładowcą i mentorem na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, na kierunku User Experience Design. Poza Grupą Efigence, doświadczenie zdobywał m.in. w agencji Deloitte Digital jako szef zespołu Experience Design, w Agorze jako szef produktu Wyborcza.pl i w firmie Comarch jako User Experience Consultant. Współtworzył nagradzane na świecie i w Polsce rozwiązania dla Pekao S.A., mBanku, Alior Banku, Idea Banku, Ministerstwa Finansów, Teatru Wielkiego, Telewizji Polskiej czy Play. Zdobywał doświadczenie w takich firmach jak: Artegence, Comarch, Gazeta Wyborcza, Deloitte Polska. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krystian Kulczycki
PayEye

Prezes Zarządu spółki PayEye. Odpowiada za rozwój projektu, działalność operacyjną oraz komunikację z instytucjami finansowymi i kluczowymi kontrahentami. Doświadczony praktyk zarządzania bankami i instytucjami finansowymi. Ostatnie 10 lat jako Wiceprezes Zarządu Euro Bank SA odpowiadał za tworzenie, rozwój oraz zarządzanie wielokanałową siecią dystrybucji. Jako wieloletni Członek Zarządu Santander Consumer Bank SA oraz Polskiego Towarzystwa Finansowego SA był odpowiedzialny za sieć sprzedaży oraz nadzór nad kampaniami marketingowymi, wdrażał z sukcesem od podstaw nowe linie biznesowe: kredyty hipoteczne i karty kredytowe. W 2018 roku uruchomił dwa projekty w sektorze pożyczek online: EFIMEA SA i efiraty.pl, zautomatyzowane platformy do udzielania pożyczek na cele medyczne oraz pożyczek gotówkowych.

Cyber Marian
CyberMarian

Cyber Marian to żywa legenda na polskim Youtube. Znany z mistrzowskich realizacji, a także ze specyficznego poczucia humoru. Autor programów telewizyjnych MegaMIX i Muzowkręt w stacji 4fun.TV oraz Spikani w Rebel.TV. Laureat licznych nagród branżowych: EFFIE Awards, 6 x MIXX Awards, Golden Arrow, Grand Video Awards (osobowość roku).

Tomasz Michalik
Insignia

Chief Innovation Officer w Insignia. Pasjonat nowoczesnej komunikacji zorientowanej na efekt, z 20-letnim doświadczeniem w branży marketingowej, arbiter w strukturze Rady Etyki Reklamy, prelegent, juror w konkursach branżowych, inwestor. Założyciel utytułowanej na polskim rynku agencji interaktywnej Insignia, skupionej na działaniach digital 360 st. (Faworyt Klientów w najnowszym raporcie „Media & Marketing Polska”). Współzałożyciel ContentHouse, pierwszego w Polsce produktu content-marketingowego, spakietowanego i skierowanego do sektora MŚP. Współzałożyciel popularnych w sieci magazynów SocialPress oraz Biznes Musi Sprzedawać. Na co dzień kreatywny przedsiębiorca, poszukiwacz biznesowych wyzwań, zarażający energią niepoprawny optymista, zaangażowany ojciec, zapalony kitesurfer.

Barbara Mróz-Gorgoń
PayEye

Współtworzy markę PayEye, jako dyrektor marketingu. Pasjonatka brandingu i projektowania usług. Specjalizuje się w badaniach wizerunku marki. Od 2008 roku również praktyk biznesu. Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 2012 roku), opiekun koła naukowego marketingu i zarządzania: PRoMOTION. Autorka monografii wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt.: „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji” oraz licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu, a w szczególności dotyczących strategii marki, brandingu a także współczesnych trendów w zarządzaniu i marketingu strategicznym. Redaktor naukowy Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i recenzent wielu publikacji naukowych zarówno renomowanych czasopism o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Lektor Summer School Poland, speaker Ted’ex oraz panelistka wielu konferencji poświęconych praktyce biznesu.

Tomasz Opalski
ING Bank Śląski

Badacz, konsultant, analityk rynku z ponad 20 letnim doświadczeniem w różnych branżach (bankowość, konsulting, branża meblarska, instytucje samorządowe). Od 12 lat w ING odpowiedzialny za badania po stronie detalicznej banku. Od 2014 odpowiedzialny za badania UX dla systemu Moje ING. Posiadacz certyfikatu Net Promoter® Certified Associates (Satmetix). Absolwent Szkoły Badań Rynku PTBRiO. Prelegent na eventach PTBRiO (Cyberresearch 4.0, XVII Kongres Badaczy, Data Driven Decisions 2017), ESOMARU (CEE Forum 2012 i 2014, Big Data 2016) oraz na innych eventach m.in. Forum Marketing to Silver Generation 2017. Członek Rady Programowej CyberRe 5.0.

Joanna Ostafin
Project: People

Jako Lean UX Strategist na co dzień zajmuje się... niezgadzaniem się ze swoimi klientami - wspiera ich w zakresie weryfikowania pomysłów na nowe produkty, usługi czy biznesy. Pomaga przejść od “innowacyjnego pomysłu” do “realnego produktu”, walidując założenia w oparciu o swoje kompetencje biznesowe, strategiczne, UX, UI, Service Design oraz Lean. Szczerze zakochana w podejściu Lean (Lean Startup & Lean UX & Lean UX Research). Wierzy w warsztaty i kolektywne budowanie projektów, rozwiązywanie problemów czy generowanie pomysłów. Współzałożycielka Project: People. Współtwórczyni Krakowskiej Inicjatywy Designerskiej (KID). Organizatorka DesignWays Conf. Fanka biegów z przeszkodami i… ludzi.

Katarzyna Ryniak
Upside

Katarzyna Ryniak jest założycielką Upside - jednej z wiodących agencji technologicznej specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu asystentów głosowych dla biznesu. Pomaga brandom zrozumieć potencjał głosu i projektuje interfejsy głosowe doceniane na międzynarodowej scenie.

Bartosz Witorzeńć
Idea Bank S.A.

Dyrektor Marketingu i CRM w Idea Bank. Innowacyjne podejście do rozwoju bankowości i kreatywność pozwoliły mi na stworzenie wielu nowych produktów, usług i narzędzi zwiększających zaangażowanie Klienta. Wcześniej przez 10 lat związany byłem z mBankiem S.A. gdzie odpowiadałem za strategiczne projekty jako Doradca Zarządu, Menadżer w Departamencie Klienta Firmowego i Team Leader CRM. Odpowiedzialny byłem za wdrożenie CRM-u analitycznego i modelowania (2009), Real-Time Marketingu (2012), mOkazji (2012), marki Orange Finanse (2014), aplikacji mobilnej mBanku (2017).

Krzysztof Wojewodzic
ESCOLA S.A.

dr Krzysztof Wojewodzic – prezes Escola S.A. tworzącej aplikacje mobilne dla sektora bankowego, ubezpieczeniowego i fintech. W przeszłości pracował jako konsultant ds. digitalizacji m.in. dla BCG. W 6 krajach aplikacje współtworzone przez niego osiągnęły status najczęściej pobieranej aplikacji w kategorii. Visiting professor na Akademii Leona Koźmińskiego.

Bartek Zieman
Movade Sp.z o.o

Doświadczony Product Designer, którego pasją jest projektowanie interfejsów użytkownika. Na co dzień pracuje przy złożonych platformach, które zawierają setki ekranów. Wielki fan wyzwań projektowych oraz funkcjonalnych produktów. Uwielbia uproszczanie projektu do granic możliwości. Od pewnego czasu specjalizuje się w projektowaniu użytecznych Dashboardów, ewangelista tworzenia Design Systemów do większości produktów. Lead Designer w zespole Movade.

W tym roku wspierają nas

Sponsorzy

Złoty sponsor

Blue Media

Organizator

ClickMaster

Sponsor

Patronat honorowy